Cégalapítás Belaruszban

1./ Cégalapítás feltételei

Napjainkban az érvényben lévő szabályozás szerint külföldi, nemzetközi cégek kétféle formában lehetnek jelen a belorusz piacon:

- képviselet

- jogi személyiségű társaság

Minden esetben előírás az adóhatósághoz történő bejelentkezés.

1.1. jelenléti formák

1.1./a. Képviselet

A törvényeknek megfelelően a képviselet nem jogi személyiségű társaság, gazdasági tevékenységet csak az anyacég nevében és megbízásából folytathat.

1.1./b. Jogi személyiségű társaságok

A jogi személyiségű társaságok közül legelterjedtebb forma a részvénytársaság (Rt), illetve a korlátolt felelősségű társaság (Kft). A két társasági forma alapjában nem tér el a magyarországitól. Mindkét esetben az alapítói taglétszám 2-50 magán-, illetve jogi személy lehet. Kft. esetében nincs meghatározva a törzstőke minimális mértéke, Rt. esetében az előirt minimális törzstőke 1.250 USD-nak megfelelő helyi valuta.

1.2. Cégalapítás

A cégalapítást célszerű arra szakosodott ügyvédi irodákra bízni. „Kulcsrakész” cégbejegyzés átlagos ügyvédi költsége 1.000-1500 dollár, emellett 540.000 BYR (cca. 30 USD) állami illetéket kell fizetni.

A cégbejegyzéshez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

 • kérelem a cégalapításhoz (ügyvédi iroda készíti el);
 • alapitótag(ok) cégkivonata (jogi személyiségű társaság esetén), magánszemély adatai;
 • társasági szerződés (ügyvédi iroda);
 • alapszabály (ügyvédi iroda);
 • cégvezető megbízása;  
 • állami illeték befizetéséről szóló bizonylat.

A dokumentumokat belorusz vagy orosz nyelven kell benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumokról közjegyző által hitelesített fordítás, vagy aposztilizálás szükséges.

A cégbejegyzési kérelem benyújtásával egy időben be kell jelentkezni az adóhatóságnál, a statisztikai hivatalnál, valamint a munkaügyi hivatalnál, bélyegzőt kell készíttetni, bankszámlát kell nyitni.

Az alaptőke mértékét – figyelembe véve a minimum elvárásokat – a cég maga dönti el.

A cégbejegyzés az „egy ablak” elv alapján történik.

Amennyiben minden benyújtott dokumentum rendben van, maximum egy munkanapon belül a kérelmező hivatalos igazolást kap az állami bejegyzésről. Öt munkanapon belül a cég bejegyzésre kerül az adóhatóságnál, a statisztikai hivatalnál, a munkaügyi hivatalnál, valamint a „Belgoszsztrah” állami biztosító társaságnál.

A részvénytársaságok bejegyzése ennél több időt vesz igénybe, mivel a részvények kibocsátását az állami értékpapír nyilvántartásba be kell vezetni.

Cégbejegyzés a területileg illetékes megyei, városi végrehajtó bizottságoknál történik.

1./3. Helyi adók, ÁFA

A legfontosabb adónemek:

 • nyereségadó                               18%
 • tőkenövekmény adó                   18%
 • szállítási adó                           6%  (nemzetközi fuvarozás, szállítmányozói tevékenység esetén vetik ki)
 • kamatadó                                   10%
 • osztalékadó                                12%
 • ÁFA                                         0, 10, 20%
 • ingatlanadó                                 1%
 • kötelező biztosítási alap              35%
 • nyugdíjalap                                29%       

 

2./ Disztribútor általi megjelenés

Ebben az esetben szükséges egy belföldi partner jelenléte, a terméktulajdonos exportőrként van jelen, tehát a termék export útján jut be. Ezen termékekre kvóta nincs, ugyanakkor az export vámtétel 18%, az a vámmal növelt értékre 20% ÁFA rakódik. A helyi előírások szerint a terméket az alábbi kísérő okmányokkal kell ellátni: fuvarlevél, C.R.O., eredetigazolás, számla, import vámáru nyilatkozat, vám tranzit dokumentum, csomagjegy, műszaki/egészségügyi igazolások. Emellett a Minisztertanács 2015. augusztus 6-án kelt 666. sz. határozata értelmében a jövőben az import termékek behozatalához egészségügyi-higiéniai tanúsítványra van szükség. Az életbe lépett rendelkezés többek között az élelmiszerekre, gyermekek által használt cikkekre (játékok, ruházat, tanszerek, bútorok, stb.), kozmetikumokra, háztartás-vegyipari termékekre, az építőiparban, közlekedésben (pl. gépkocsi üléshuzat), bútorgyártásban felhasznált szintetikus és egyéb anyagokra, gépgyártási és műszeripari termékekre, kiadványokra, tankönyvekre, természetes nyersanyagokra, építőanyagokra, dohánytermékekre, emberi testtel érintkező termékekre vonatkozik, valamint mindazon termékekre, amelyekre a vámunió valamely tagállamában hasonló rendelkezés van érvényben. A tanúsítványt az arra kijelölt belorusz szervek adják ki, annak beszerzése az importőr feladata. A rendelkezést már a kihirdetését követően komoly kritikák érték, üzleti körök az import ellehetetlenülésétől tartva követelik annak visszavonását.

Az esetek többségében a disztribútorok a nyitva szállítást, késleltetett fizetést igénylik, ami kockázatot rejt magában. Ennek kivédésére ajánlatos a célországban saját céget alapítani, amely importőre, belföldiesítője lesz a terméknek.  Napjainkban nem minden belkereskedelmi egység foglalkozik import-tevékenységgel, előszeretettel keresik a már belföldiesített termékeket, ezért is célszerű cégalapításban, még inkább termelés kihelyezésben gondolkodni. (Lásd: később).

Mindezek mellett számolni kell azzal, hogy a magas költségek (hitelkamat, bérterhek, stb.) és az inflációs félelem miatt a nagy- és kiskereskedelmi árrés meghaladja a 35%-ot, ami olyan fogyasztói árnövekedést jelent, ami esetenként eladhatatlanná teszi a terméket. 

 

3./ Vegyesvállalat alapítása

Vegyesvállalat lehet:

 • 100% külföldi tulajdonú
 • belföldi taggal létrehozott.

100%-os külföldi tulajdonú vegyesvállalat

100%-os külföldi tulajdonú vegyesvállalatot egy, vagy több külföldi magánszemély, illetve jogi személyiségű társaság hozhat létre. Alapításuk, bejegyzésük a „cégalapítás” fejezetben foglaltak szerint történik. Az alaptőke minimális mértéke 20.000 USD, mely megvalósítható nem külföldi tulajdonban lévő vagyonrész, részvény, objektum kivásárlásával.

Belföldi taggal létrehozott vegyesvállalat

Ebben az esetben a külföldi tulajdonos mellett jelen van egy, vagy több belföldi magánszemély, vagy jogi személyiségű társaság, tehát alapító legalább 2 tag. A kötelező alaptőke a külföldi fél részéről minimum 20.000 dollár, a belföldi fél részaránya nincs kikötve.

A vegyesvállalatok minden esetben jogi személyiségű társaságok.

Vegyesvállalat alapítása esetén a „cégalapítás” fejezetben foglaltak az irányadók.

Az adók és járulékok megfizetése után keletkezett nyereséget a cég szabadon felhasználhatja további befektetésre vagy repatriálhatja, árut, valutát vásárolhat, akadálytalanul kiviheti valutában az anya-, vagy egyéb országba.

Magyarország és Belarusz között 2004-től életben van a kettős adózást kizáró egyezmény, sajnos, a  beruházásvédelmi megállapodás megkötése várat magára.

Kedvezmények külföldi befektetőknek

Amennyiben a befektetés a jelenleg meglévő 6 szabad gazdasági övezetben történik, úgy a társaság mentesül a nyereségadó fizetés alól, az azt követő 5 évben annak 50%-át fizeti, a fizetendő ÁFA mértéke 10%. Amennyiben a befektetés kis- vagy közepes méretű városban realizálódik (a mérték meghatározása egyedi elbírálás szerint történik), abban az esetben a befektető 7 éven keresztül nyereségadó mentességet élvez.

Megjegyzés: a „Doing Business 2015” értékelése alapján Belarusz a befektetési klímát tekintve az értékelt 189 ország közül az 57. helyet foglalja el.